iKalisz.pl reklamy
Wydarzenia

Wybitne osobistości dla Kalisza

Zdjęcie: Magdalena Bartnik, Marcelina Pietrzak - KPM

Podczas ostatniej uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza zostały wręczone wyróżnienia: Honorowe Obywatelstwo Miasta Kalisza, Odznaka Honorowa Miasta Kalisza oraz Honorowy Przyjaciel Kalisza.

W tym roku tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kalisza zgodnie z uchwałą nr LXIII/898/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. uhonorowany został prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, lekarz, specjalista chorób dziecięcych oraz zdrowia publicznego, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Przez lata piastował stanowiska związane z ochroną zdrowia. W 2018 r. został wybrany rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Jego niezwykła aktywność i ogromne zaangażowanie doprowadziły do przekształcenia PWSZ w Akademię Kaliską. Dzięki staraniom Rektora Akademia Kaliska w najbliższym czasie ma szansę przekształcić się w Uniwersytet Kaliski.


Zaś Odznakę Honorową Miasta Kalisza zgodnie z uchwałą nr LXIII/899/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. otrzymali:
Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Ewa Andrysiak, bibliotekarka, nauczycielka akademicka, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, wiceprezeska Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Niemal całe życie zawodowe poświęciła Kaliszowi, podobnie jak swoją twórczość naukową. Jest autorką kilkunastu książek i broszur oraz licznych artykułów o tematyce kaliskiej, przybliżającej nam postacie znanych kaliszan oraz szacownych instytucji. Za swoją pracę wielokrotnie nagrodzona została odznaczeniami państwowymi i branżowymi.

Paweł Brodowski, dziennikarz, redaktor naczelny czasopisma „Jazz Forum”, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Jego działalność to ponad dwie dekady ogromnego zaangażowania, przelewania jazzowej pasji na kaliską publiczność, gigantycznego nakładu pracy i promocji naszego miasta poprzez wyjątkowe, prestiżowe wydarzenie, jakim niewątpliwie jest Festiwal Pianistów Jazzowych.

Tomasz Jeżyk, współzałożyciel fundacji „Bread of Life”, założyciel klubu karate „Kyokushin-Kan Karate David Club”.Fundacja „Bread of Life”, rozwija się, skupiając pod swoją opieką coraz więcej dzieci i młodzieży, a także dorosłych. W Klubie Karate „Kyokushin-Kan Karate David Club” jako główny instruktor dzieli się swoją pasją z innymi, dlatego trenuje wielu młodych zawodników. Ponadto jest instruktorem terapii ds. uzależnień od narkotyków Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Organizuje mnóstwo ciekawych imprez, pracuje od lat na rzecz organizacji pozarządowych, prowadząc zajęcia wśród osób uzależnionych i wykluczonych społecznie, pokazując młodzieży, że można osiągnąć sukces. Udowadnia wszystkim, że można dzielić życie rodzinne i pracę z pasją pomagania.

Dr n. med. Piotr Suda, specjalista chorób dziecięcych, członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Czynnie kultywuje pamięć historyczną o wielkich lekarzach z regionu. Jest organizatorem wielu spotkań i seminariów naukowych dotyczących organizacji służby zdrowia, historii polskiej i kaliskiej medycyny na terenie kaliskiej delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Przywraca naszej pamięci fakty i sylwetki zasłużonych lekarzy oraz historię placówek medycznych, a także dawne praktyki medyczne. Swoją pracę zawodową dzieli z działalnością na rzecz różnych instytucji, m.in. na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu. Piotr Suda jest przykładem lekarza, dla którego praca to przede wszystkim misja i powołanie, to poświęcenie małemu pacjentowi, nie tylko w dzień, ale niejednokrotnie i w nocy o czym świadczą liczne pozytywne opinie.

Założony w 2005 r. Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz jest spadkobiercą tradycji nieistniejącego już KKS-u Kalisz, powstałego w 1925 r. Klub funkcjonuje obecnie w oparciu o trzy sekcje: piłkarską, sportów walki oraz pływacką. Wszystkie trzy sekcje KKS-u skupiają zarówno zawodników rywalizujących na poziomie seniorskim, jak również dzieci i młodzież. Dla najmłodszych sportowców udział w zajęciach i reprezentowanie Klubu podczas zawodów to znakomity sposób na spędzenie wolnego czasu i kształtowanie charakteru. Odnoszący liczne sukcesy Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz jest wspaniałą wizytówką miasta, jego sportowym ambasadorem i promocją. A dla kibiców – wielokrotnie już – powodem do radości.


Tytuły „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, zgodnie z Zarządzeniem rr 297/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2023 roku otrzymali:
Joanna Dudek - dyrektorka Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, wykładowczyni akademicka, propagatorka sztuki, inicjatorka kaliskiego biennale sztuki A-Kumulacje”

Maciej Garbowicz - architekt zawodowy związany z Grupą Antczak, pasjonat fotografii i wędkarstwa, ekolog i miłośnik rzeki Prosny

Agnieszka Gierz - dziennikarka i prezenterka Telewizji Kalisz, zaangażowana w promowanie wśród dzieci i młodzieży pokazywania korzyści płynących z obcowania z naturą

Makary Górzyński - zawodowo związany z Ośrodkiem Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej, autor wielu publikacji, popularyzator historii architektury Kalisza

Bogusław Monczyński - organizator i propagator turystyki kolarskiej, inicjator powstania wielu znaczków turystycznych związanych z Ziemią Kaliską

Mariusz Patysiak - fizjoterapeuta w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, zaangażowany w liczne akcje na rzecz osób niepełnosprawnych

Sebastian Smoliński - reprezentant firmy transportowej DeSmolio, zaangażowany w pomoc Kamieńcowi Podolskiemu - na swój koszt przewiózł do granicy polsko-ukraińskiej 50 ton darów

Kazimierz Wojciechowski - wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kaliskiej, zaangażowany w działania na rzecz rozwoju Kalisza.

Źródło: Marcelina Pietrzak - KPM

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU