iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl

Praca Agency - Międzynarodowa Agencja Pracy

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

Sportowe wydarzenia z powiatu kaliskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Artykuł sponsorowany

ZAWODOWCY ZACZYNAJĄ OD STUDIÓW

2019-08-01 11:31:05

Rok akademicki 2018/2019 był zdecydowanie rokiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Pasmo sukcesów, zapoczątkował grant wysokości 1 mln zł, który gnieźnieńskiej uczelni przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Milion złotych dla PWSZ Gniezno po raz pierwszy

 

Od ponad 3 lat Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, może niezwykle precyzyjnie określić, po jakim kierunku oraz po jakiej uczelni, absolwenci najszybciej znajdują zatrudnienie. Badania Ekonomicznych Losów Absolwentów (źródło: www.ela.nauka.gov.pl) szkół wyższych, uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wyniki tych badań, to również doskonała podstawa dla MNiSW, by promować i wspierać finansowo, te ośrodki akademickie, które w sposób rzetelny i praktyczny, podchodzą do kwestii kształcenia przyszłych kadr zawodowych.

 

Każdego roku tylko 15 uczelni, może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 1 miliona złotych. W roku 2018 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie znalazła się w czołówce nagrodzonych uczelni i po raz pierwszy, otrzymała wyżej wymienione wsparcie finansowe.

 

O przyznaniu tak wysokiej dotacji, zadecydowały następujące czynniki: niska stopa bezrobocia wśród absolwentów PWSZ Gniezno oraz stosunkowo wysoki wskaźnik ich zarobków. Wsparcie finansowe z MNiSW, uczelnia wykorzystała m.in. na: zakup komputerów osobistych dla studentów studiów inżynierskich, doposażenie laboratoriów i specjalistycznych pracowni oraz uruchomienie dodatkowych, certyfikowanych i co najważniejsze, bezpłatnych dla studentów PWSZ,  warsztatów i kursów doskonalących, jak na uczelnię kształcącą na profilu praktycznym przystało.

 

Dzięki wyżej wymienionym środkom finansowym z programu MNiSW pt.: „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”, studenci PWSZ Gniezno mogli również uczestniczyć w branżowych imprezach wystawienniczych, zwiedzili nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne, parki technologiczne, ośrodki naukowe i badawcze oraz centra innowacji.

 

 

Jedyne studia medyczne w Gnieźnie

 

PWSZ jest również jedyną uczelnią w Gnieźnie, która prowadzi kształcenie na jednolitych studiach magisterskich oraz studiach licencjackich z zakresu nauk medycznych, tj.: fizjoterapii i pielęgniarstwa. To studia dla osób o niezwykłej empatii i wrażliwości. To również kierunki, które wraz z rozwojem medycyny i technologii medycznych, zmieniają swoje nastawienie
do procesu rehabilitacji i opieki nad pacjentem. Mając na uwadze te ostatnie przesłanki oraz innowacyjne podejście do procesu kształcenia młodych adeptów fizjoterapii i pielęgniarstwa, PWSZ w Gnieźnie w ramach wyżej wymienionej dotacji, wyposażyła swoje pracownie w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Zorganizowała dla swoich studentów dodatkowe zajęcia z wybitnymi osobowościami ze świata medycyny oraz warsztaty wyjazdowe m.in. do Centrum Symulacji Medycznych w Suwałkach.

 

Warto również wspomnieć o tym, że 25 czerwca br. po raz pierwszy w historii uczelni, zakończenie nauki na 3-letnich studiach licencjackich, świętują przyszli fizjoterapeuci. Tym samym, zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, kolejne roczniki studentów fizjoterapii, uzyskają absolutorium po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich w PWSZ Gniezno.

 

 

 

Ranking Perspektyw nie kłamie!

 

XX, jubileuszowa już edycja Rankingu Perspektyw, wskazała silne strony PWSZ w Gnieźnie. W Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, uczelnia uplasowała się na 4 pozycji w Polsce ze wskaźnikiem rankingowym 84,3 punkty i jest pierwszą uczelnią w Wielkopolsce, która została tak wysoko oceniona przez Kapitułę Rankingu.

Tegoroczny Ranking Perspektyw uwzględniał 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Tym samym czyni z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości “IREG Approved”. Za jego metodologię odpowiada Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Uczelnia rozszerza horyzonty

 

Współpraca międzynarodowa to jeden z głównych priorytetów planu rozwoju Uczelni. Dlatego PWSZ w Gnieźnie z roku na rok, sukcesywnie rozszerza również współpracę z uczelniami zagranicznymi i umożliwia swoim studentom odbycie części nauki lub możliwość zrealizowania praktyk zawodowych za granicą. Na chwilę obecną, studenci gnieźnieńskiej uczelni, korzystają z wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ i odbywają praktyki w: Grecji, Bułgarii, Turcji, Portugalii oraz na Malcie, Litwie, Łotwie i w Niemczech, choć jak zaznacza Rektor uczelni, dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ Gniezno - „w tej kwestii nie powiedzieliśmy ostatniego słowa
i aktualnie kontynuujemy rozmowy z kolejnymi, europejskimi uczelniami. Stawiamy na transfer wiedzy oraz wymianę doświadczeń międzynarodowych, które to wpływają na innowacyjne podejście do procesu kształcenia młodych ludzi. Chcemy rozszerzać ich horyzonty myślowe, rozwijać kompetencje nie tylko zawodowe ale również językowe i interpersonalne. W ten sposób przygotowujemy absolwentów do funkcjonowania nie tylko na lokalnym rynku pracy ale również w środowisku międzynarodowym.”

 

 

Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

 

To kolejny program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu wsparcie i promowanie najlepszych uczelni w kraju, za dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. W tym roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, znalazła się na 1 miejscu w gronie piętnastu publicznych uczelni zawodowych, które najlepiej wypadły w prowadzonym na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogólnopolskim monitoringu ekonomicznych losów zawodowych absolwentów i otrzymała ponownie wsparcie finansowe w wysokości 1 miliona złotych.

 

Na co tym razem zostaną przeznaczone te środki? - "Przede wszystkim na podniesienie jakości kształcenia. Mamy uczelnię o profilu praktycznym, a więc przygotowanie laboratoriów, sal ćwiczeń i oczywiście pozyskiwanie dobrych praktyków - zaznaczył Rektor uczelni dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ Gniezno. - "Zdobycie pierwszego miejsca podnosi prestiż naszej uczelni, a badanie losów zawodowych absolwentów, po raz kolejny wskazało że jesteśmy po prostu dobrzy."

 

Jak wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślał Minister Jarosław Gowin - „Gwarantowałem, że uczelnie zawodowe i uczelnie regionalne będą miały w ramach Konstytucji dla Nauki (...) – swoje poczesne miejsce i myślę, że dzisiaj znajdujemy jeden z dowodów na to, że uczelnie te są przez rząd szczególnie wysoko cenione”.

 

 

 

Co nowego pojawi się w roku akademickim 2019/2020?

 

PWSZ Gniezno rozpocznie nowy rok akademicki z przytupem. Pojawią się dwa nowe kierunki studiów, tj.: analityka bezpieczeństwa (studia inżynierskie) oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie). Oba kierunki studiów adresowane są do kandydatów zainteresowanych tematyką z zakresu: cyberbezpieczeństwa, terroryzmu międzynarodowego, bezpieczeństwa energetycznego, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, analizą wywiadowcza itp.  Studia z tego zakresu otwierają możliwości podjęcia zatrudnienia m.in. w takich strukturach jak: służby mundurowe (wojsko, policja), służby specjalne (SKW, SWW, AW, ABW, CBA) oraz w instytucje i organizacje międzynarodowe, tj.: NATO, ONZ, Unia Europejska. Ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne, absolwenci tego kierunku, będą mogli również rozwijać swoją karierę zawodową, zajmując dobrze płatne stanowiskach w sektorze prywatnym. Dotyczy to szczególnie firm działających w sektorze bezpieczeństwa czy w środowisku międzynarodowym.

 

Zakładając więc, że planowanie przyszłej kariery zawodowej zaczyna się od wyboru uczelni i kierunku studiów to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, jako uczelnia nastawiona na kształcenie przede wszystkich wyspecjalizowanych praktyków, jest najlepszym wyborem w szybko zmieniającej się gospodarce i rynku pracy.


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl