iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Zbliżają się ważne terminy dla posiadaczy starych kotłów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza informuje, że zbliżają się terminy wymiany źródeł emisji niespełniających wymagań tzw. uchwały antysmogowej.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/943/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 8809 ze zm. - tzw. „uchwała antysmogowa”):

  • kotły bezklasowe, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1.05.2018 r., można użytkować do 31.12.2023 r. - do końca bieżącego roku należy wymienić źródła spalania paliw, które nie spełniają wymagań zapisów tzw. uchwały antysmogowej,

  • kotły klasy 3. lub klasy 4., których eksploatacja rozpoczęła się przed 1.05.2018 r., można użytkować do 31.12.2027 r.,

  • ogrzewacze pomieszczeń, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1.05.2018 r., należy dostosować do wymogów uchwały do 31.12.2025 r. - Dopuszczono możliwość eksploatacji po 1 stycznia 2026 r. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80% lub zostaną doposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu, które umożliwi osiągnięcie emisji pyłu do poziomu określonego w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

 

Można ubiegać się o dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Kalisza na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego, pompa ciepła). Dotacji celowej z budżetu Kalisza udziela się na podstawie Uchwały Nr XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

Ponadto w Urzędzie Miasta Kalisza zlokalizowany jest także punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Program prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umożliwia uzyskanie dofinansowania m.in. do zmiany systemu ogrzewania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji do wymiany źródeł ogrzewania można uzyskać osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza lub pod numerami telefonów: 62 765 44 08 – dotacja z budżetu Miasta Kalisza, 62 765 43 62 – program „Czyste Powietrze”.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU