iKalisz.pl reklamy
Ciekawostki

Zmiany w Kaliskiej Karcie Mieszkańca

Zdjęcie: kalisz.pl

Na ostatniej sesji Rady Miasta Kalisza podjęto decyzję o rozszerzeniu katalogu osób uprawnionych do uzyskania Kaliskiej Karty Mieszkańca. Kartę będzie mógł otrzymać każdy, kto mieszka w Kaliszu i rozlicza się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, warunkiem otrzymania Karty Mieszkańca jest:

• złożenie wniosku w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych, znajdującego się w budynku Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a,
• okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość,
• przedstawienie do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, z prezentatą Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu,
• w przypadku rozliczania podatku dochodowego przez Internet - przedstawienie potwierdzenia UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), potwierdzającego złożenie deklaracji PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu,
• w przypadku emerytów i rencistów, którzy nie dokonali rozliczenia rocznego PIT-37 lub
PIT-36 na wyżej wymienionych zasadach, przedstawienie w Punkcie Obsługi Klienta:
- rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy na formularzu PIT-40A wraz z pisemnym oświadczeniem, że nie złożono zeznania podatkowego (PIT-37, PIT-36) lub przedstawienie potwierdzenia złożenia w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu PIT-OP, informującego o przekazaniu 1,5 % podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego,
- posiadanej informacji o dochodach uzyskanej od organu rentowego na formularzu PIT 11A wraz z pisemnym oświadczeniem, że emerytura jest jego jedynym źródłem przychodu oraz że nie będzie składał zeznania podatkowego w innym urzędzie skarbowym niż Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu,
• w przypadku rolników i członków ich rodzin, którzy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - przedstawienie dowodu wpłaty podatku rolnego w Urzędzie Miasta Kalisza wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego.

Opiekunowie ubiegający się o wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca dla siebie, dzieci i pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej przedstawiają zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, potwierdzające fakt wychowywania dziecka/dzieci, pochodzących z Kalisza, w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wniosek o wydanie karty można składać w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych, znajdującego się w budynku Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a. W związku z koniecznością dostosowania obowiązującego wniosku na stronie www.kalisz.informica.pl, wniosek w formie elektronicznej będzie można składać w terminie późniejszym.

Źródło: kalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU