iKalisz.pl reklamy
Rynek pracy

Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Jeżeli pracownik nie złoży w marcu deklaracji o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca rozpocznie dokonywanie tych wpłat.

Autozapis w PPK

W PPK obowiązuje autozapis. Jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złoży pisemnej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego, pracodawca automatycznie zapisze go do PPK.

Pracodawca ponawia autozapis co 4 lata. Pierwszy ponowny autozapis do PPK ma miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku.

W praktyce oznacza to, że:

  • deklaracje osób zatrudnionych złożone do 28 lutego 2023 roku przestaną obowiązywać od marca 2023 roku
  • jeżeli pracownik nie złoży od 1 marca 2023 roku ponownie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca rozpocznie dokonywanie w jego imieniu wpłat: naliczy i pobierze wpłaty w marcu 2023 roku, a w kwietniu dokona wpłat do PPK.

Ważne! Do 28 lutego 2023 roku, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika, który złożył wcześniej złożył deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym dokonywaniu za niego wpłat.

Szczególna sytuacja osób powyżej 55 roku życia. Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 roku ukończą 55. rok życia, będą uczestniczyły w PPK wyłącznie na swój wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku.

Źródło: biznes.gov.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU