iKalisz.pl reklamy

 

Telefony alarmowe, wsparcia i informacyjne w Kaliszu.

 
 
Telefon alarmowy
112 
 
Pogotowie ratunkowe
999 
 
Policja
997 i 62 765 52 40
 
Państwowa Straż Pożarna
998 i 62 765 42 00
 
Straż Miejska w Kaliszu
986 i 62 765 44 51
 
Pogotowie gazowe
992 i 62 768 56 00
 
Pogotowie energetyczne
991 i 62 765 81 00
 
Pogotowie ciepłownicze
993 i 62 765 26 60
 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
994
 
Biuro Rzeczy Znalezionych – Urząd Miejski w Kaliszu
ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz, parter budynku „A” pok. nr 13, tel. 62 504 97 72
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
ul. Obywatelska 4, 62-800 Kalisz, tel. 62 757 45 10, 62 768 57 62
 
PCK - Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy Kalisz
ul. Dobrzecka 2, 62-800 Kalisz, tel. 62 502 68 88
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, tel. 62 501 42 92 fax 62 766 45 64
 
Centrum Interwencji Kryzysowej
ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 72 61, tel. całodobowy 62 767 72 63 
 
Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz, tel. 62 768 57 50, 62 768 57 76
 
Świetlica socjoterapeutyczna „PINOKIO” – dla dzieci i młodzieży
ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 22 60, od poniedziałku do piątku 11.00 – 19.00
 
Świetlica socjoterapeutyczna „Nazaret”
ul. Śródmiejska 43, 62-800 Kalisz, 
od poniedziałku do piątku 14.00 – 18.30
 
Świetlica „Samarytanin”
tel. 62 757 36 83
 
Dom Dziecka w Kaliszu
ul. Skarszewska 3, 62-800 Kalisz, tel./fax 62 760 19 66
 
Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
116 111
 
Ośrodek dla Osób Uzależnionych od Narkotyków
ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz, tel. 62 741 41 97
 
NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
ul. Lipowa 5, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 20 57
 
MULTIMED przychodnia specjalistyczna
ul. Majkowska 13a, 62-800 Kalisz, tel. 782 899 298
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kościuszki 1a. 62-800 Kalisz, tel. 62 765 44 92, 7.30 – 15.30
 
Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii „KARAN”
ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 22 60
 
Pomarańczowa Linia – punkt konsultacyjny dla rodziców, których dzieci zażywają środki psychoaktywne
ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 72 62
 
Punkt konsultacyjny dla rodziców, którzy mają problemy wychowawcze
ul. Sawickiej 3a, 62-800 Kalisz, każdy wtorek i czwartek 14.00 – 17.00
 
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Fundacji „BREAD OF LIFE” 
ul. Śródmiejska 24a, 62-800 Kalisz, tel. 506 091 772, 536 232 825
 
Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”
ul. Śródmiejska 23, 62-800 Kalisz, tel. 767 24 69
 
Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”
ul. Sawickiej 43,62-800 Kalisz, poniedziałek, środa, czwartek 16.00 – 21.00
 
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „Życie”
ul. Lipowa 5, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku 16.00 – 20.00
 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
ul. Warszawska 95, 62-800 Kalisz, tel. 62 751 35 25, tel. interwencyjny. 666 547 287
 
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta 
ul. Warszawska 93a, 62-800 Kalisz, tel. 62 757 30 45
 
Schronisko dla kobiet Dom Życia  
ul. Prosta 1a, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 00 62
 
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Dobrzecka 2, 62-800 Kalisz, tel. 62 502 68 88